1500 Τοπικές Αρχές Στην Ευρώπη Ανακηρύχθηκαν “Ελεύθερες Από Την TTIP Ζώνες”

1500 Τοπικές Αρχές Στην Ευρώπη Ανακηρύχθηκαν “Ελεύθερες Από Την TTIP Ζώνες”

Οι διαπραγματευτές που εργάζονται για την ΤΤΙΡ θέλουν “η δουλειά“ να γίνει γρήγορα, πριν από το τέλος της προεδρίας Ομπάμα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, μια πολύ σημαντική κίνηση τοπικών αρχών κατά της εν λόγω συνθήκης μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερες από 1500 περιφέρειες, δήμοι, τοπικές κυβερνήσεις και συμβούλια στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη πάρει αποφάσεις και ανακηρυχθεί ως ελεύθερες από TTIP/CETA/TiSA ζώνες! Πολλοί […]

Read Me

1.500 European Local Authorities Declared TTIP Free Zones

1.500 European Local Authorities Declared TTIP Free Zones

Negotiators working on the TTIP want the job to be done quickly, before Obama’s end of presidency in USA. However, a very significant movement of local authorities are rising all around Europe against this treaty between EU-US. More than 1500 regions, municipalities, local governments and councils in European countries have already passed motions declaring themselves as TTIP/CETA/TiSA-free zones! Many of the representatives of these authorities (together with activists, NGOs […]

Read Me

Piratas de Islandia al borde de ser gobierno. ¿Ayudamos?

Piratas de Islandia al borde de ser gobierno. ¿Ayudamos?

Cómo podemos ayudar al Partido Pirata de Islandia, es una pregunta difícil de responder. Con solo 3 representantes en el Congreso no tienen suficientes fondos del Estado. Ellos dependen principalmente del dinero de sus miembros y de quienes los apoyan. Nosotros, en la comunidad pirata internacional, no podemos enviarles dinero (ni ningún tipo de ayuda material) porque está prohibido por la Ley de Partidos islandesa. […]

Read Me

Icelandic Pirates on the Verge of Government – Can we help?

Icelandic Pirates on the Verge of Government – Can we help?

How to help Icelandic Pirates is a rather difficult question to answer. With only three MPs the party does not get much funding from the state. They still need to rely mainly on their members and supporters to fund them. We, in the international pirate community, can’t send money (nor any form of material assistance) as that is forbidden by law for political parties. Is […]

Read Me 1 Comment

A Pirate in Local Government – An Interview with David Elston

A Pirate in Local Government – An Interview with David Elston

David Elston is a member of Pirate Party UK (PPUK), and served as their Deputy Leader from July 2015 to February 2016. He has been a member of Pirate Party UK for several years. In 2014 David officially founded the Welsh branch of the party, Pirate Party Wales. In the 2015 general election, he stood as Pirate Party UK’s candidate in Bridgend in south Wales, […]

Read Me 3 Comments

Piratas llamados a ayudar con un ‘selfie’ al Partido de Internet en las elecciones serbias

Piratas llamados a ayudar con un ‘selfie’ al Partido de Internet en las elecciones serbias

LLAMADA A LOS PIRATAS para hacerse selfies y enviarlos antes del martes 19 de abril. La Idea: ¿Te has preguntado cómo la cultura pirata puede ayudar a lanzar un movimiento local hacia el centro de la acción? Ahora tenemos esa oportunidad. El Partido de Internet es una idea de personas de la ciudad serbia Zrenjanin. El vice-Presidente de Pirate Parties International (PPI) Patrick Schiffer y […]

Read Me

Pirates Asked to Help Internet Party in Serbian election with Selfie

Pirates Asked to Help Internet Party in Serbian election with Selfie

CALL TO PIRATES to make selfies – valid until Tuesday, 19 April 2016 The Idea: Have you ever wondered how Pirate culture can help launch a local movement into the spotlight? Now is the chance. The Internet Party is an idea from the people of  the city of Zrenjanin, Serbia. Pirate Parties International (PPI) vice chairman Patrick Schiffer and Jelena Jovanovic visited Internet Party founder, […]

Read Me

Flattr and Bitcoin support for March 2016

Flattr and Bitcoin support for March 2016

Our support on Flattr has decreased to almost nothing. We received support from 8 persons who mostly gave recurring flattr clicks. Thanks for your continued support! On Bitcoin we received one donation on April 7th for 1.42 Bitcoins (539 Euro), THANKS. In March 2016 we had 8 things flattred by 8 unique users. In total we were flattred 13 times and received 3.18 Euro in support for our work. Flattr is a microdonation service […]

Read Me

Icelandic Status Quo: Out With the Old, In With the Old

Icelandic Status Quo: Out With the Old, In With the Old

The Schrödinger’s PM is out of the box. He is apparently alive and in good spirit. A new PM has been sworn into office. In fact, nothing has changed in Iceland! Sigmundur Davíð Gunnlaugsson announced that he stepped down from his post as Prime Minister but will remain as the Chairman of the Progressive Party and still sit in the Parliament as a normal MP. […]

Read Me 2 Comments

Pirate Party Iceland and Their Path to Popularity

Pirate Party Iceland and Their Path to Popularity

The Pirate Party Iceland (PPIS) was formed only 3.5 years ago. In 2013 three of their Pirates were elected into parliament (5.1%) and have, together with their party, now managed to shake up a nation. For the past year PPIS have consistently polled more than 30%, making them the most popular party in Iceland. The Pirate Times has continually reported on the progress of the […]

Read Me 4 Comments